Boğaziçi Üniversitesi Türk Müziği Kulübü

Boğaziçi Üniversitesi Türk Müziği Kulübü (BÜTMK) 1972 yılında kurulmuş, kuruluşundan itibaren ulusal kültürümüzün en değerli öğelerinden biri olan Klasik Türk Müziği'ni gerçek anlamıyla tanımayı ve tanıtmayı amaçlamıştır.

Amatör bir içtenlikle yola çıktığı ilk günlerden bugünlere uzanan süreçte, BÜTMK inançla ilerlediği hedefinin altını çizmekten hiç sıkılmadı: “Gelenekle geleceği ince bir duyarlılıkla birleştirme ve bu hedefin yansıması olan profesyonel bir çalışma titizliği ile sanata ve müziğe farklı, dinamik, etkin ve bilimsel bir bakış açısı getirmek...” BÜTMK bu amaç doğrultusunda yurt içinde ve yurtdışında birçok etkinlik yapmıştır.
Duyurular!
Musikişinasın 10. sayısı çıktı...