1960 yılında Sivas’ta doğdu. 1979’da İstanbul Belediyesi Konservatuarı Türk Müziği Bölümü’ne başladı. 1980 yılında da Devlet Konservatuarı Temel Bilimler Bölümü’ne kaydoldu. 1983 yılında altı yıllık İstanbul Belediyesi Konservatuarı eğitimini sınıf  atlayarak bitirdi. Aynı yıl, İstanbul Teknik Üniversitesi’ne bağlanmış olan Türk Musikisi İcra Heyeti’nde kadrolu sanatçı olma hakkını elde etti. 1986 yılında İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde ilk kez açılan Türk Musikisi Yüksek Lisans Bölümü’nü kazandı.
Mastır tezini Mutlu Torun gözetiminde “Az Örneği Bulunan Makamlar Üzerinde Bir Çalışma” adını taşıyan ve 60 adet nadir makamı içeren bir çalışmayla 1989 yılında tamamlayan Gönül Paçacı aynı yıl, aynı enstitü bünyesinde açılan “san’atta yeterlilik“ sınavını kazandı. Bu programda tez konusu olarak “kâr-ı natık” formunu seçti ve bu forma örnek olmak üzere, yüksek lisans tezindeki 60 adet makamı tanımlayan, güftesi Prof. Dr. Mustafa Tahralı’ya ait toplam 70 beyitlik bir kâr-ı natık besteledi. Bu eser bestelendiği yıl Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda yetkin sanatçıların katıldığı bir konserde seslendirildi.
1986 yılından itibaren İÜ Devlet Konservatuarı’nda Darü’l Elhan ve İstanbul Belediyesi Konservatuarı’ndan intikal etmiş olan müzikolojik dökümanın tasnifi için oluşturulan kurulda yer aldı. Bu çalışmalar esnasında İÜ Devlet Konsevatuarı Türk Musikisi Arşivi’nin yeniden yapılandırılması doğrultusunda çalıştı. 1989 yılında İstanbul Belediyesi Konservatuarı Mezun ve Mensupları Derneği’ne kurucu ve yönetim kurulu üyesi oldu. Bu görevleri bağlamında Darü’l Elhan ve İstanbul Belediyesi Konservatuarı’nın tarihsel misyonu üzerine çalışmalar yaparak müzik camiasının geniş katılımıyla gerçekleşen tarihi-belgesel projeler oluşturdu. Ayrıca Klasik Türk müziğinin düşünsel boyutlarında da farklı kurumlarda çeşitli seminerler verdi.
Boğaziçi Üniversitesi Türk Müziği Kulübü korosunu yöneten Gönül Paçacı, İÜ Devlet Konservatuarı Türk Musikisi İcra Heyeti şef yardımcılığı yapmış,  İTÜ Devlet Konservatuarı’nda solfej-nazariyat dersleri vermiştir. Altı profesyonel arkadaşı ile birlikte kurduğu Dersaadet Oda Müziği Topluluğu saz ve ses olarak yer alan sanatçı İÜ Devlet Konservatuarı’nda sanatçı öğretim elemanı, Boğaziçi Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü’nde öğretim görevlisidir.
Birçok değerli hocadan istifade etmiş olan sanatçının muhtelif eserleri değerli sanatçılarca seslendirilmiştir. Hilmi Yavuz’a ait şiirleri bestelediği ve İnci Çayırlı’nın seslendirdiği “Sevda Derinlerdedir” adlı CD ve kaseti 1995 yılında, sonrasında yine sanat yönetmenliğini yaptığı  “Osmanlı'nın Sesleri" ve "Türk Müziğini Yaşatanlar" isimli CD - VCD serisi yayınlanmıştır. Ayrıca Tarih Vakfı için yakın müzik tarihimize ilişkin belgeseller hazırlanmasında görev aldı. “Cumhuriyetin Sesleri” adlı kitabın editörlüğünü yaptı. Gönül Paçacı, siyaset bilimcisi ve tarihçi Prof. Dr. Mete Tuncay ile evlidir.