1970 yılında Sakarya’da doğan sanatçı konservatuar eğitimini aynı şehirde tamamladı. Bu okulda Klasik Türk müziğinin büyük üstâdlarından Bekir Sıtkı Sezgin, Neyzen Ümit Gürelman, Haydar Sanal gibi sanatçılardan ders aldı. Mustafa Hakan Alvan, daha sonra İstanbul Üniversitesi Konservatuarı’nda, TRT İstanbul Radyosu’nda neyzen olarak görev yaptı. Sanatçı 1991’de TC. Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu’na girdi. Bu toplulukta tasavvuf müziğinin önemli isimlerinden Ahmet Özhan’la çalışmaya başladı. Bu yıllarda tasavvuf kültürünün yaşatılması ve dünyaya tanıtılmasında büyük katkısı olan Safer Dal Bey Efendinin teşvikleriyle tasavvuf müziği dalında beste çalışmalarına başladı. Bu alanda klasik ve postmodern eserler vücuda getirdi. Bunlar arasında, Manisalı Ahmet Şemseddin Marmaravî’nin “Câmiü’l-Esrâr” adlı mesnevisinden “Hikmet” ve Mevlevi şairlerin şiirlerinden oluşan “Nev niyâz” adlı kompozisyonları sayılabilir.

Tasavvuf müziği sahasında yüzü aşkın eseri bulunan Mustafa Hakan Alvan halen TC. Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu’nda görev yapmaktadır. Sanatçı bu toplulukla birlikte dünyanın bir çok ülkesinde yüzü aşkın konser vermiştir. Sanatçı Boğaziçi Üniversitesi Türk Müziği Kulübü yanında Tasavvuf Müziği Vakfı gibi sivil toplum kurumlarında verdiği ney dersleriyle gençlere bu kültürü aktarmaya çalışmaktadır. Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Dr.Türkan Alvan’la evli olan sanatçı iki çocuk babasıdır.

http://www.pera-ensemble.com sitesinden alıntılanmıştır.